ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

Workshop

Workshop on “Microfinance Sector in Cambodia and Labor Market” at Svay Rieng University
Submitted by cmanetw on Fri, 06/06/2014 - 10:33On June 03, 2014, the Cambodia Microfinance Association (CMA) collaborated with Svay Rieng University conducted w...
Read more»

The Livelihood Study Tour from 4-6 March 2014 in Vietnam
Submitted by cmanetw on Wed, 19/03/2014 - 15:26CMA has assigned Mr. Dy Kunthea, Project Manager Assistant to attend the Livelihood Study Tour in Vietnam from 04...
Read more»

The 8th Annual General Assembly
Submitted by cmanetw on Thu, 13/02/2014 - 09:56CMA hosted the 8th Annual General Assembly (AGA) on February 10, 2014 at Phnom Penh hotel with a total of 43 part...
Read more»

The Philippines to host the 2013 Partnerships against Poverty Summit
Submitted by cmanetw on Fri, 27/09/2013 - 15:49The Philippines to host the 2013 Partnerships against Poverty SummitWashington, DC - Today, the Microcredit Summi...
Read more»

Microfinance Sector in Cambodia and its Labor Market
Submitted by cmanetw on Tue, 26/03/2013 - 08:58On Mach 21th, 2013 at University of Management and Economics (UME), in Battambang Province, the Cambodia Microfin...
Read more»

Annual Microfinance Workshop "“Client Sustainability and Financial Education”
Submitted by cmanetw on Fri, 22/02/2013 - 14:54Cambodian Microfinance Association (CMA) host the annual microfinance workshop on “Client Sustainability an...
Read more»

ANNUAL WORKSHOP “To Promote the Client Protection Principles for Microfinance in Cambodia”
Submitted by cmanetw on Fri, 09/12/2011 - 11:21On December 2nd, 2011 at the Khemera Angkor Hotel, Siem Reap, the Cambodia Microfinance Association conducted its...
Read more»

Cambodia's Microfinance Amid Global Financial Crisis 2009
Submitted by cmanetw on Mon, 05/09/2011 - 17:00On August 19-20, 2009 at Phnom Penh Hotel, under the co-organized by the National Bank of Cambodia (NBC), Interna...
Read more»

Healthy Competition Workshop on December 2009
Submitted by cmanetw on Mon, 05/09/2011 - 16:55On December 3rd & 4th, 2009, CMA organized the Healthy Competition Workshop, which was presided over by Mr. K...
Read more»

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022058
លើបណ្ដាញ: 23, ថ្ងៃនេះ: 1444, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12948, ខែនេះ: 47088

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved