ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

អត្ថប្រយោជន៍នៃសមាជិក

អត្ថប្រយោជន៍ដែលដែលទទួលបាននៅពេលដែលចូលជាសមាជិករបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារួមមាន៖

 • ព័ត៌មានស្តីអំពីការបា្លស់ប្តូរនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង ឪកាសចូលរួមសិក្ខាសិលាផ្សេងៗ
 • ​ចូលជាបណ្តាញក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៏គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងអស់ (ប្រតិបត្តិការ ធនធានមនុស្ស ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ​សកម្មភាពសង្គម និង​  បណ្តាញសាខា​ថា្នក់ខេត្ត)។​
 • ចូលជាបណ្តាញនៅថ្នាក់ជាតិ ជាតិ និង​ អន្តរជាតិ (ម្ចាស់ជំនួយ អ្នកវិនិយោគ ទីផ្សារចំរុះ
  និង និយតករជាច្រើនទៀត)។
 • អាចទទួលបានប្រាក់កំចីពីអ្នកវិនិយោគទុន ឬ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី
 • ទទួលបាននូវការប្រឹក្សាយោបល់ស្តីអំពីបញ្ហាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយ​ក្រម សីល​​ធម៌វិជា្ជជីវៈ និង ឪកាសផ្សេងៗ។
 • ទទួលបាននូវការគាំទ្រពីដោយរដ្ឋាភិបាល និង ឪកាសនៃជំជួយឧបត្ថម្ភ
 • ទទួលបានផលប្រយោជន៏ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង ការបោះពុម្ពផ្សាយផ្សេងៗ

 

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03017164
លើបណ្ដាញ: 27, ថ្ងៃនេះ: 662, ម្សិលមិញ: 2964, សប្តាហ៍នេះ: 8054, ខែនេះ: 42194

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved