ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ទស្សនៈវិស័យ & បេសកកម្ម

ទស្សនៈវិស័យ

ប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រាន់​ និងទាន់ពេលវេលា តាមរយៈប្រព័ន្ឋហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តភាព។

បេសកកម្ម

សំរបសម្រួលជាមួយប្រតិបត្តិករនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលើផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងពង្រឹងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ម្ចាស់ជំនួយ វិនិយោគិន និង ម្ចាស់ឥណទានជាតិ និង អន្តរជាតិ ។

ទិសដៅជាយុទ្ឋសាស្រ្តចំបងៗ៖

 • បង្កើតប្រព័ន្ឋទំនាក់ទំនងរវាងប្រតិបត្តិករមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីធនាឲ្យមានភាពរលូនក្នុងការប្រតិបត្តិ។
 • បង្កើតវេទិការផ្លាស់ប្តូរយោបល់ បទពិសោទធ៍ និង ចំណេះដឹង ដើម្បី បង្កើននូវជំនឿទុក
  ចិត្ត  និងលើកកំពស់ប្រសិទ្ឋភាពនៃការការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយតម្លាភាព និងនិរន្តភាព។
 • បង្កើតបណ្តាញទំនាកទំនងជាមួយនឹងទីផ្សារជាតិ និង អន្តរជាតិ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏
 • បង្កើនអោយមានការផ្សព្វផ្សាយ អំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសអោយបានទូលំទូលាយដល់ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ និងស្ថាប័ន្ឋពាក់ព័ន្ឋនានា។
 • ជំរុញអោយមានទីផ្សារប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយនិរន្តភាព និងតម្លាភាព។
 • ជួយសមាជិកទាំងអស់ក្នុងការដោះស្រាយជំលោះផ្សេងៗ ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុង រឺ ក្រៅអង្គភាព ក្នុងនោះមានការសំរបសំរួលជាមួយអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារជាតិ និងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបើសិនជាមានការចាំបាច់។
 • ស្វែងរកមូលនិធិគាំទ្រសមាគម

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022083
លើបណ្ដាញ: 13, ថ្ងៃនេះ: 1469, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12973, ខែនេះ: 47113

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved