ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

Training on Property Valuation

Training topic: Training on Property Valuation

 • Date: 16-17 August 2018
 • Time    : 8:00AM- 5:00PM
 • Deadline Registration: 7 August, 2019
 • Venue: To be confirm (TBC)
 • Language: Khmer

Training Fee:

 • 220 USD or 880,000 KHR for CMA members
 • 270 USD for Non-members
 • The training fee is Exclude Tax
 • Fee Include (Lunch, Refreshment, Course Material and certificate of attended)
 • CMA’s SDF members can use training credits if any.

Discount Package:    

 • 5% off for institutions sending 2 staffs
 • 10% off for institutions sending 3 or 4 staffs
 • 1 more free for institutions sending 5 or more staffs

Registration:                                                                                                                      

Online registration: https://airtable.com/shr8SlPinZoKzrpnn

For more registration, please wait 5 second for new blank form.

 

Or complete below from and send back to bdm@cma-network.org

N

Name of Institution

Title

Position

Telephone

Email

Learning Expectation

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Download Documents: Training on Customer Service Excellence

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022109
លើបណ្ដាញ: 31, ថ្ងៃនេះ: 1495, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12999, ខែនេះ: 47139

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved