ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

Training on Customer Service Excellence

 

 

 

Training on Customer Service Excellence

06-07 June 2019

Overview

Understanding how to provide First-class Customer Care is one of the significant keys to growing and sustaining a business “No Customer No Business”. Customer Care can make or break an organization. This critical course is meant to help you to explore: What is exceptional customer care? How can it go from better to great? What are the pitfalls that many people experience when trying to deliver customer care? Does attitude count? What is the best way to handle difficult customers? What techniques can be used to reduce customer-care stress? In order to find out all answers to these and other important customer-care questions, we would like to invite your highly participations to attend this professional training course prospectively.

Key information

 • Training date: 06-07 June 2019
 • Time    : 8:00AM- 5:00PM
 • Deadline Register: 31 May 2019
 • Venue: TBC
 • Language: Khmer
 • Training Fee (Exclude any Tax)
  • 160 USD for CMA members only
  • 190 USD for Non-members
  • Fee Include (Lunch, Refreshment, Course Material and certificate of attended)
 • Discount Package:
  • 5% off for institutions sending 2 staffs
  • 10% off for institutions sending 3 or 4 staffs
  • 1 more free for institutions sending 5 or more staffs

Download Documents: Training on Customer Service Excellence

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03017240
លើបណ្ដាញ: 28, ថ្ងៃនេះ: 738, ម្សិលមិញ: 2964, សប្តាហ៍នេះ: 8130, ខែនេះ: 42270

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved