ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ទស្សនៈវិស័យរបស់ ធនាគារជាតិ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានកំពុងខិតខំបន្តគាំទ្រយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីគាំទ្រក្នុងការពង្រីកសេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អោយប្រសើរឡើង។ កត្តាទាំងនេះបានដើតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនៅ បទបញ្ញាត្តិក្នុងការផ្តល់ជូនជា ប្រភពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ សហគ្រាសខ្នាតតូច និង មធ្យម និង វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាផងដែរ ដែលស្របទៅតាមគោល នយោបាយរបស់រាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

សព្វថ្ងៃនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្តោតទៅលើការសម្របសម្រួលគ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអោយ មានការសន្សំបែបស្ម័គ្រចិត្តពីសារធារណជន ដោយបង្កើនប្រភពទុនសំរាប់ស្ថាប័នគ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធានាគាពាណិជ្ជក្នុងស្រុក រួមទាំងផ្តល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលក្នុងការ ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឥណទាន

តួនាទីរបស់ធនាគារជាតិក្នុងការពិនិត្យមើល

ក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យក្រៅប្រតិបត្តិការណ៍ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏មានការត្រួតពិនិត្យក្នុងប្រតិបត្តិការណ៍ផ្ទា ល់លើស្ថាប័នគ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិករឥណទាន ដោយមានទិសដៅត្រួតពិនិត្យបញ្ញតិរបស់ ធានាគារ ដោយមានបទបញ្ញត្តិសមស្រប និង ប្រតិបត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ដែលអាចទាក់ទាញទំនុកចិត្ត វិនិយោគកិន និង សាធារណជនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេស។

ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការណ៍ផ្ទាល់ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអនុបាទឥណទានមិនដំណើការ ត្រូវ បានទាញ យកមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់​ ដែលឥណទានមិនដំណើការភាគច្រើនបណ្តាលមកពីមហន្តរាយធមជាតិ និង ការអនុ វត្តន៍នៃឥណទានចំរុះដល់អ្នកខ្ចីតែមួយ។ ទោះជាដូចច្នេះក្តីហានិភ័យនេះថិតនៅក្រោមភាពអាច គ្រប់គ្រងបាន។​

ការសហកាទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស

ដើម្បីគាំទ្រលើការអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបន្តរការ សហការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយស្ថាប័នក្នុង ប្រទេស និង ដៃគូអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតផងដែរ។​

ជាមួយគ្នានោះដែរ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានផ្តល់ការទ្រទ្រង់ទៅលើវិស័យជាច្រើនទាក់ទងនិងសេវាកម្ម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្កើនចំណុចខ្លាំង និង ពង្រឹងស្ថេរភាពរបស់ខ្លួន។ ថមានជំនួយបច្ចេកទេសដែល ទាក់ទងនិងការកែតម្រូវនៃ  តារាងគណនីសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់ និង និងមានការគាំទ្រ ពីអ្នកឯកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យតារាងគណនីថ្មីរួមទាំងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការត្រួតពិនិត្យទាំងក្រៅ និង ក្នុងប្រតិបត្តិការណ៍។

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022116
លើបណ្ដាញ: 26, ថ្ងៃនេះ: 1502, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 13006, ខែនេះ: 47146

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved