ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

Financial Education Radio Program “Idea For Growth”

ស្ថានភាពវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលអនាគត
ស្ថានភាពវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលអនាគត...
Read more»

គោលការណ៍ការពារអតិថិជនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
គោលការណ៍ការពារអតិថិជនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...
Read more»

ការដោះស្រាយការតវ៉ារបស់....
ការដោះស្រាយការតវ៉ារបស់អតិថិជន...
Read more»

កំណើនវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុខមាលភាព
កំណើនវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុខមាលភាព...
Read more»

ថ្លៃដើមនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច
ថ្លៃដើមនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច...
Read more»

កំណើនប្រកបដោយសុខុមាលភាព
កំណើនប្រកបដោយសុខុមាលភាព...
Read more»

គោលការណ៏ក្នុងការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
គោលការណ៏ក្នុងការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...
Read more»

ភាពស្មើគ្នា និងការផ្តល់តម្លៃជូនអតិថិជន
ភាពស្មើគ្នា និងការផ្តល់តម្លៃជូនអតិថិជន...
Read more»

របៀបគណនាសមត្ថភាពសងប្រាក់កម្ចី
របៀបគណនាសមត្ថភាពសងប្រាក់កម្ចី...
Read more»

តម្លាភាព និង​ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លាភាព និង​ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ...
Read more»

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03017124
លើបណ្ដាញ: 6, ថ្ងៃនេះ: 622, ម្សិលមិញ: 2964, សប្តាហ៍នេះ: 8014, ខែនេះ: 42154

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved