ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

រង្វាន់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

CGAP មានកិត្តិយសសូមជំរាបទៅដល់គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាៈ

គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលនៅសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ៣នៃ សេវាកម្មចំនួន ៥ដែលជាសេវា កម្ម តម្លាភាពបានផ្តល់ដោយ CGAP ជាសកលក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ទទឹមនិងគ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ៤ផ្សេងទៀតដែលទទួលបាន CGAP ទទួលស្គាល់ដោយMerit ។ នៅឆ្នាំ ២០០៦ គ្រឹៈស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវ្ថុកម្ពុជាចំនួន៧ ប្រត្តិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើ ជាមួយនិងការទទួលបានការលើ កទឹកចិត្តតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៤ និង ការទទួលស្គាល់បីផ្សេងៗទៀតពី Merit។ នេះជាការកត់ សម្គាល់ដ៏ជោគជ័យមួយសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនាមជា CGAP ដែល យកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រឹៈស្ថានចំនួន ៣៣០ មកពី៦២ប្រទេសនៃជ័យលាភីនេះ។

CMA មានការពេញចិត្តជាទីបំផុតរាល់គ្រប់សមាជិករបស់ខ្លួន និង បានបង្ហាញនូវការស្វាគមន៍ យ៉ាងកក់ក្តៅក្រៃលែងផងដែរ។

 • ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័រCGAP
 • មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងទីផ្សាចំរុះ

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022127
លើបណ្ដាញ: 33, ថ្ងៃនេះ: 1513, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 13017, ខែនេះ: 47157

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved