ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ពានរង្វាន់សំរាប់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

 

ការផ្តល់ពាន់រង្វាន់ដល់គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ CGAP

គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ធំបី ក្នុងចំណោមពានរង្វាន់ទាំង៥​ ស្តីអំពីតម្លាភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពី CGAP ជាសកលក្នុងឆ្នាំ ២០០៥​ ចំណែកឯគ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ៤ផ្សេងទៀតទទួលរង្វាន់ស្តីអំពីការអនុវត្តបានល្អប្រសើរផ្នែកតម្លាភាពពី CGAP​។

នៅឆ្នាំ ២០០៦ គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវ្ថុកម្ពុជាចំនួន៧ បន្តប្រត្តិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន​ ដោយក្នុងនោះគ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៤ បានទទួលរង្វាន់​តម្លាភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយគ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួនបីទៀត ទទួលបានពានរង្វាន់ស្តីអំពីការអនុវត្តបានល្អប្រសើរផ្នែកតម្លា  ភាព។​ នេះជាជោគជ័យដែលគួរអោយកត់សំគាល់សំរាប់គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែល CGAP ធ្វើការវាយតំលៃក្នុងចំណោម៣៣០ស្ថាប័នមកពីប្រទេសចំនួន៦២ សំរាប់ការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះ។

CMA មានមោទនៈភាពជាទីបំផុតចំពោះសមាជិករបស់ខ្លួន និង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
ក្រៃលែងចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

 • គេហទំព័រ CGAP
 • និងគេហទំព័រ MixMarket

 

                                  

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03017172
លើបណ្ដាញ: 8, ថ្ងៃនេះ: 670, ម្សិលមិញ: 2964, សប្តាហ៍នេះ: 8062, ខែនេះ: 42202

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved