ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩

នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានរៀបចំអង្គមហាសន្និបាតលើកទី១២ ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចម្បងៗឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រេចលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០១៨-២០២២ ពិត្យពីផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ កែប្រែលក្ខន្តិកៈសមាគម និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់អាណត្តិ ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩

លោក គា បូរាណ (នាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នអេអ៊ឹមខេ) ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​ប្រធាននាយក​ប្រតិបត្តិ អេ អឹម ខេ  ក្នុង​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។

 លោក​បាន​ចូល​បម្រើការ​នៅ​គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ អស់​រយៈពេល​ជិត១០ ឆ្នាំ​ហើយ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៤ មក លោក​បាន​កាន់តំណែង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាច្រើន ដើម្បី​ចូលរួម​អភិ​វ​ឌ្ឈ​នគ្រឹះស្ថាន  ដូចជាប្រធាន​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ។ មុនពេល​ដែល​លោក​ចូលរួម ជាមួយ អេ អឹម ខេ លោក​បានធ្វើការ​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ផ្សេងទៀត​ក្នុងនាម​ជានា​យក​ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​គណនេយ្យ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង​ទទួលបាន ACCA ជា​ផ្លូវការ និង​ត្រូវបាន​គេ​ទទួលយក​ជា​សមាជិក ACCA ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៨ ផងដែរ។

លោក បណ្ឌិត ប៊ុន មុនី (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃស្ងាប័នវិថី) លោកមានបទពិសោធន៍ នៅក្នុងអជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល៨ឆ្នាំជានាយកប្រត្តិបត្តិនអង្គការ CCB តាំងពីការបង្កើតហើយជាអ្នកបង្កើតអង្គការ CCB នៅឆ្នាំ២០០៣ CCB បានទទួលច្បាប់ជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ បណ្ឌិត ប៉ុន មុនី បានបញ្ចប់ឯកទេសពីប្រទេសបារាំងផ្នែកគណនេយ្យ និង ការគ្រប់គ្រង។ ព្រមទាំងបរិញ្ញាប័ត្រគ្របគ្រងធុរកិច្ច ពិសាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង។ អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ Ultara ប្រទេសម៉ាលេស៊ី។ និង ថ្នាក់បណ្ដិតគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពី សាកលវិទ្យាល័យ Preston សហរដ្ឋអាមេរិក។

លោក ជា ផល្លារិន (នាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នអម្រឹត) បានបម្រើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅអម្រឹត  ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីផលិតផលមន្ត្រីឥនទានយុធ្ធសាស្រ្តនៃការគ្របគ្រប់នាយកទៅ តាម ផ្នែកផ្សេង  គ្នាភាពទាក់ទងរវាងអាជ្ញាធរ និង ដៃគូ រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ ជំនួយ និង ប្រត្តិបត្តិករ និង ការគ្រប់គ្រងភាពទំនាក់ទំនងជាមួយ អគ្គនាយក។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ លោក ផល្លារិន បានបម្រើការឲ្យក្រសួង កសិកម្មមុនពេលចូលបម្រើការដៅអម្រឹត។ លោកទទួលបានបរិញ្ញា ប័ត្រផ្នែកគ្របគ្រងធុរកិច្ចពីវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំឆ្នាំ
១៩៩១ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យUtaraប្រទេសម៉ាឡាស៊ីឆ្នាំ២០០២

លោក ឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង (នាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នហត្ថាកសិករ)      លោកតុងបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រកសិកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ 1991 និងទទួលបានអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយមួយ។ លោកបានបានធ្វើការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំនិងមានបទពិសោធការគ្រប់គ្រង 15 ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានចូលរួមវគ្គជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការធ្វើផែនការ, ការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងឥណទាននិងការគ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងបានទៅទស្សនកិច្ច / សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេសជាច្រើន។

លោក សុខ វឿន (នាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នអិលអូអិលស៊ី) ប្រធានប្រត្តិបត្តការបានទទួល សញ្ញា   ប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ ពីសាកលិទ្យាល័យបៀលប្រាយថ៍ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៥។ គាត់ក៏ ទទួលបានបរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជំនាញច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ ២០០០។ លោកបានចូលរួមកម្ម វិពីវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅឯគ្រឹៈស្ថាន Boulder Microfinance ប្រទេសអ៊ីតាលី និង វគ្គសិក្សាផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក   អាព្រិកខាងត្បូង ឥណឌា បង់ក្លាដែស និង ប្រទេសថៃផងដែរ។ លោកក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងប្រទេសដូចជា ការគ្រប់គ្រងឥណទាន ការគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រង់គ្រងទ្រព្យសកម្ម បំណុលហិរញ្ញវត្ថុជំនួញ ការគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្ស ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជំនាញទំនាកទំនង និង ការបង្វឹក ធនាគារ ការគ្រប់គ្រងល្អ និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ មានជាច្រើន ទៀត។
លោកបានបម្រើការងារនៅ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ជាមន្ត្រីឥណទាន ពីឆ្នាំ ២០០០ ទៅ ២០០១ ហើយក៏បានតំឡើងមុខតំណែងទៅជាប្រធានគ្រប់គ្រងអង្គភាពឥណទាននៅស្នាក់ការកណ្តាលពីឆ្នាំ ២០០១ ទៅ ២០០៥។
ពីឆ្នាំ ២០០៥ ទៅ ២០១០ គាត់ជាប្រធានប្រត្តិបត្តការនៅ ស្ថាបនា លីមីតធី។ ប្រត្តិបត្តការ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានដំណើការពីមួយថ្ងៃ ទៅមួយថ្ងៃដែលរួមបញ្ចូលទាំង ឥណទាន ប្រាក់ សន្សំ សេវាផ្ទេប្រាក់ និង ការរីកដុះដាលទីផ្សារជាដើម។
លោកបានចាប់ផ្តើមបម្រើការនៅធនាគារភូមិ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ខែ មេសា។

Mr. Chan Mach ( CEO of Kredit ) MACH, the first local CEO of KREDIT, was promoted from his Operations Manager position in 2006. With a Bachelor of Mathematics and experience as a math teacher, Mach joined KREDIT initially in 1999 as the Auditor and Trainer. His managerial potential was recognized and he became the Phnom Penh Branch Manager in 2001. The branch flourished and in 2003 he was appointed the Operations Director. Under his leadership, KREDIT became sustainable and tripled the portfolio. Mach completed 2 Master Degree: MBA and MFB. He attended nationally and internationally numerous courses related microfinance and banking.

Mrs. Dith Nita (CEO of Camma), Mrs. Nita  graduated in her Bachelor degree of Commerce in 2003 and Master degree of Financial Management in 2005 at Australian National University. She has experience in business management and credit management since 2008. Prior to establish CAMMA Microfinance Limited, she owned and managed the Construction Company. At the same time, she also operated the Credit Operator and then registered it as Microfinance Institution, which recognized officially by National Bank of Cambodia since 2010.

លោកស្រី តុប សុក្រសម្ភារ (នាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការនៃស្ថាប័ននៃវីសិនហ្វាន់) លោកស្រីបម្រើការ ផ្នែកនេះតាំងពិឆ្នាំ ២០០៧ មកម្លេះដែលលោកស្រីបម្រើការនៅវិសិន ហ្វាន់ជា ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាលក្នុងឆ្នាំ ២០០២។ លោកស្រី ទិព សម្ភា កើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ព្រមទាំងមានបទពិសោទធ៍ជាង ១០ឆ្នាំ ជាមួយគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រង ផែនការអាជិវកម្ម និង យុទ្ធសាស្រ្តសវនករនិង ការទំនាក់ទំនង។ គាត់ក៏បានចាប់ផ្តើម ជាមួយនិង Ernst& Young and Price water house Coopers ជាសវនករពីឆ្នាំ ១៩៩៧ ទៅ ២០០១។ លោកស្រី បានបញ្ចប់ថ្នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រនិង ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា។ ភាសា អន្តរជាតិរបស់គាត់រួមមានភាសាអង់គ្លេស និង បារាំង។ លោកស្រី បានសិក្សាជំនាញ គណនេយ្យ និង រដ្ឋបាលពីមហាវិទ្យាលួយ Noisy Le Grand ប្រទេសបារាំង។ គាត់ក៏ទទួល បានសញ្ញាប័ត្រវគ្គខ្លីនៅឯ គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ  Ernst & Young ប្រទេសវៀតណាម ជំនាញសវនករ I,II,IIIAuditing Senior Essentials ផែនការអាជីវកម្ម Operacy ហានិភ័យ ទ្រព្យសកម្ម និង បំណុល ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
ទំនាក់ទំនងៈ samphea_sartop@wvi.org

លោក ស៊ីម សេនាជាតិ (នាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នប្រាសាក់) លោកសេនាជាតិបានទទួលសញ្ញាបត្រគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ 1994 លោកបានទទួលបរិញ្ញាប័ត្រនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1995 លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាមនុស្សជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកជាបណ្ដុះបណ្ដាលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលស្គាល់ពីគ្រូបង្គោលបានបញ្ជាក់ដោយ ADBI, TDLC របស់ធនាគារពិភពលោកនិង UNCDF ។ លោកបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងជាមួយប្រាសាក់តាំងពី
ឆ្នាំ 1995 ជាមន្ត្រីឥណទាន, គណនេយ្យករ, ប្រធានសាខា, គ្រូបង្វឹកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ Microbanker ។ ចាប់ពីឆ្នាំ 2002 លោកបានកាន់តំណែងជានាយកសាខានិងប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្សេងទៀតមុនពេលចូលរួមប្រាសាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅចុងឆ្នាំ 2003 ។

 

ហ៊យ សុភា ជានាយិកាគ្រប់គ្រងទូទៅនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ី.អេន.ខេ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។

មុនចូលបំរើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ី.អេន.ខេ.ស៊ី នៅ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥ សុភា ធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គលេខាធិការ  នៅសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA)  រយៈពេល៩ឆ្នាំ​ និង ជាមន្រ្តីគ្រប់គ្រងឯកសារនិងព័ត៌មាននៅអង្គការអភិវឌ្ឍន៍សកម្មភាពនិងពិការភាព ​(ADD) រយៈពេល៤ឆ្នាំ   និងធ្លាប់ធ្វើជាមន្រ្តីផ្នែកកសិកម្មទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បារដំណាំតាមគ្រួសារ និង​អាហាររូបត្ថម្ភ នៅអង្គការចំរើនជាតិខ្មែរ(CCK)​ / អង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិ (HKI) រយៈពេល៣ឆ្នាំ។

សុភា មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ  ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង សេវាកម្មដែលមិនពាក់ព័ន្ធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ (សកម្មភាពសង្គម) សំរាប់       សាធារណៈរួមមាន​ដូចជា៖  ការសន្សំប្រាក់   ការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពការងារសង្គម(SPM)  គោលការណ៍ការពារអតិថិជន(CPP)  ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ   នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។​  លើសពីនេះទៅទៀត សុភា ធ្លាប់បានគ្រប់គ្រង  និងអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ទៅលើគំរោងមួយចំនួនរបស់អង្គការ អេ ឌី ឌី និង អង្គការ ស៊ី ស៊ី ខេ/អេច ខេ អាយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ជនពិការ និងកសិកម្មសំរាប់សួនដំណាំគ្រួសារនិងអាហាររូបបត្ថម្ភ។

សុភា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ និង​ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង នៅឆ្នាំ២០០៥ និង​ឆ្នាំ២០០៨។​ លើសពីនេះទៅទៀត សុភា បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួន នៅក្រៅប្រទេសមានដូចជា៖ (១)“ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ” នៅទីក្រុងទូរីននៃប្រទេស​អ៊ីតាលី (២) “ រួមគ្នាកសាងនិង​គាំទ្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងផ្នែកច្បាប់ និង​បទបញ្ញត្តិការងារ” នៅទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី​ (៣) “ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពសង្គម” នៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាម​  (៤) “ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និង​ការទំនាក់ទំនងឧហ្សាហកម្ម” នៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុន។

Mrs. Sokna Kolap Bopha is a Director and Deputy CEO of sonatra Microfinance Institution Plc. She joined the institution since it’s incorporation in 2010 and has led the institution till present. From 2010 to 2015, she served at financial institution of Cambodia as Chief Finance Officer and she also the Funder of Soben Hotel Group. From 1995 to 2003, Mrs Sokna Kolap Bopha attended primary and secondary school education in Singapore in Dunman High School of Singapore. She later moved to Australia to join Wesley College Where she completed the international Baccalaureate Diploma program. After college, she went on to completed a Bachelor Degree, majoring in Accounting, Banking and Finance from Monash University, Asutralia.

During the time she apent in Cambodia, Mrs. Sokna Kolap Bopha actively participates in social activities. In 2013, she was appointed by his Majesty in the King to be adviser to the Vice Chairman II of the National Assembly of Cambodia. She involve in social events such as donation activities to schools, hospitals, pagodas and to armies along Cambodia border. In  2016, she was awarded a royal medal (preah Reacheanachak Kampuchea Mahasena) by his Majesty the King of Cambodia. Currently, she seeks to involve in as many social events as possible.

Lim Socheat, Board member, Mega Leasing Plc. Mr. Lim Socheat is currently Board member of Mega Leasing Plc. and Chairman of Bamboo Finance Plc. with nearly 20 years professional and financial experience. Hs is an AusAID scholar with diverse interests in financial and banking sector co-founding and heading many leading financial institutions. He represents and promotes private sector’s interest with Cambodia Chamber of Commerce as an active elected member and Young Entrepreneurs Association of Cambodia as a Vice President.

Mrs. Ya Vantheang, (Finance Manager of CMK), CMK's finance department was, literally, built around Ms. Vantheang. She joined the CMK team in 2009 as the lone finance officer, centralising the financial operations of our network of branches. A year later, she was made Finance Manager and has since overseen the development and maintenance of our internal financial frameworks, policies and procedures. Ms. Vantheang now heads a team of four finance officers at CMK headquarters. She holds a Master in Banking and Finance.

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022111
លើបណ្ដាញ: 31, ថ្ងៃនេះ: 1497, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 13001, ខែនេះ: 47141

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved