ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ការយល់ដឹងពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ការដឹងឮនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ CMA ទៅលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយឆ្លងកាត់ភាពទំនាក់ ទំនងជាច្រើនផ្នែក និង មានការជួបជុំជាមួយម្ចាស់កូនភាគហ៊ុននិកក្នុងស្រុកសំខាន់ៗ និងអន្តរជា តិផងដែរ។ ម្ចាស់កូនភាគហ៊ុននិកសំខាន់ៗដែលCMA មានទំនាក់ទំនងជាមួយរួមមានៈ

 • អង្កាជាតិ និង អន្តរជាតិ
 • ធនាគារពិភពលោក
 • សហប្រត្តិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ(IFC)
 • CGAP
 • ទីផ្សាចំរុះ
 • Good Return:-CAFE Project
 • Regulators and Policy makers
 • សាកលវិទ្យាល័យ
 • អាជ្ញាធរក្នុងស្រុក


ក្នុង​អំឡុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ជាមួយ​ភាគី​ខាង​លើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​តំ​ឡើង​ឋានៈ​ជា CMA បាន​ការ​យល់​ដឹង​ចំពោះ​បញ្ហា​មួយចំនួន​រួម​ទាំង​:

 • ផលិតផល​និង​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ហិរញ្ញវត្ថុ​អក្ខរកម្ម​និង​រង្វាស់​ការងារ​សង្គម (SPM​)
 • ផ្្តល់ផល​ប៉ះពាល់​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • ឯកសារ​វីដេអូ​អំពី​ផលិតផល​សន្សំ​និង​ការអប់រំ​ហិរញ្ញវត្ថុ


ការផ្លាស់​ប្តូ​រ​ព័ត៌មានពី​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

CMA បាន​ទៀងទាត់​ប្រមូល​និង​ពង្រឹង​ព័ត៌មាន​ពី​សមាជិក​ដូច​ជា​ចំនួន​នៃ​ប្រាក់​កម្ចី​ដែល​ពួក​គេ​មាន​ឆ្នើម​ចំនួន​អ្នក​ខ្ចី​និង​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់បញ្ញើ​សន្សំ​តុល្យភាព​នៃ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ចំនួន​ខេត្ត​ស្រុក​ឃុំ​និង​ភូមិ​ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រតិបត្តិ​សំពៀត​ឥណទាន​មាន​ហានិភ័យ​នេះ (ហានិភ័យ ) និង​ចំនួន​បុគ្គលិក​។អ្នកជំនួយ​ខាងបច្ចេកទេស
CMA បាន​ផ្ដល់​នូវ​ការវិភាគ​ព័ត៌មាន​ពិសេស​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ស​មា​ជិ​ក​ដូច​ជា​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ដូច​ជា​ការ​សម្រប​សម្រួល​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​និង​ជា​ច្រើន​ទៀត​។

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022091
លើបណ្ដាញ: 19, ថ្ងៃនេះ: 1477, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12981, ខែនេះ: 47121

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved