ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

CMA Archieve December 2014

Workshop on “Microfinance Sector in Cambodia and Labor Market” at Svay Rieng University
Training Date: 0000-00-00 00:00:00

Asia Microfinance Forum and Asia Network Summit from 04-08 August 2014, in Shanghai, China
Training Date: 0000-00-00 00:00:00

Asia Microfinance Forum 2014
Submitted by cmanetw on Mon, 09/06/2014 - 08:54NEWS RELEASE June 2014CREATING DYNAMIC FINANCIAL ECOSYSTEMS FOR THE POORHundreds of...
Read more»

The Branch Network Meeting at Prey Veng Province
Submitted by cmanetw on Wed, 19/03/2014 - 14:53CMA conducted the Provincial Network Meeting on March 12, 2014 at Branch office of ...
Read more»

The Branch Network Meeting at Takeo Province
Submitted by cmanetw on Wed, 19/02/2014 - 17:50CMA conducted the provincial network meeting held on February 05, 2014 at Branch Of...
Read more»

The 8th Annual General Assembly
Submitted by cmanetw on Thu, 13/02/2014 - 09:56CMA hosted the 8th Annual General Assembly (AGA) on February 10, 2014 at Phnom Penh...
Read more»

The Philippines to host the 2013 Partnerships against Poverty Summit
Training Date: 0000-00-00 00:00:00

Study on the Drivers of Over-Indebtedness of Microfinance Borrowers in Cambodia: An In-depth Investigation of Saturated Areas
Training Date: 0000-00-00 00:00:00

Microfinance Sector in Cambodia and its Labor Market
Submitted by cmanetw on Tue, 26/03/2013 - 08:58On Mach 21th, 2013 at University of Management and Economics (UME), in Battambang P...
Read more»

The 7th Annual General Assembly
Submitted by cmanetw on Wed, 27/02/2013 - 11:34Cambodia Microfinance Association (CMA) host the 7th Annual General Assembly  ...
Read more»

Annual Microfinance Workshop "“Client Sustainability and Financial Education”
Submitted by cmanetw on Fri, 22/02/2013 - 14:54Cambodian Microfinance Association (CMA) host the annual microfinance workshop on &...
Read more»

CMA would like to invite the expression of interest from MFIs meet the selection criteria to apply on CPP certification from Smart Campaign
Training Date: 0000-00-00 00:00:00

Microfinance and Social Business Conference - Programme
Training Date: 0000-00-00 00:00:00

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022081
លើបណ្ដាញ: 12, ថ្ងៃនេះ: 1467, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12971, ខែនេះ: 47111

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved