ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ការជួយគាំទ្រគោលនយោបាយ

CMA បានជាតំណាងសំឡេងតែមួយនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ វាមានចរចាជាមួយនិយ័តករអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់លើបញ្ហាច្បាប់បទបញ្ជាច្បាប់និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្ដិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ CMA បានផងដែរស្ដាប់យោបល់ពីសមាជិកអំពីបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ CMA បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីនាំមកនូវដំណោះស្រាយសំរាប់សមាជិក។

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការងារថ្មី:

ចរចាជាមួយនាយកដ្ឋានពន្ធដារអំពីបញ្ហាពន្ធនិងការកាត់ទុកពន្ធលើការពិន័យ។
បានពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់របស់ NBC នៃនិមិត្តរូបសន្សំសម្រាប់សាធារណជន, គំនូសតាងគណនីនិងសំណើសម្រាប់ការបង្កើតការិយាល័យឥណទានមួយនេះបានកម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, MIDs, NGOsetc និងការចុះបញ្ជី FATCA នោះនិងការអនុវត្តន៍
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានពិភាក្សានិងសំណុំបណ្ណសារស្តីពីការអនុវត្ត IFRS
ពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាមានតម្លៃនៃការប្រើព័ត៌មានអតិថិជន
ពិភាក្សាជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់នូវការផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់។

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022151
លើបណ្ដាញ: 9, ថ្ងៃនេះ: 1537, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 13041, ខែនេះ: 47181

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved